Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 176 w Łodzi


Przedmiot działania

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr176 w Łodzi jest placówką prowadzącą działalność edukacyjną dla uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej (lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim) wraz ze złożonymi współistniejącymi niepełnosprawnościami.

Przedmiot działania, cele i zadania Szkoły są zawarte w Statucie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 176 w Łodzi.

Ocenianie, promowanie i egzaminowanie uczniów naszej szkole odbywa się  zgodnie z :
  • Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) 
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534 z póź. zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59)
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 176 w Łodzi
data: 11-05-2019
wytworzył: Ilona Sałacińska
data: 11-05-2019
data: 11-05-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 22