Sprawozdania finansowe

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające ww. rozporządzenie (DZ.U. z dnia 29.12.2018 r., poz.2471 - zmiany dotyczą m.in. publikacji sprawozdań)

ROK 2018

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Załącznik nr 1

 

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 176 w Łodzi
data: 09-05-2019
wytworzył: Ilona Sałacińska
data: 09-05-2019
data: 09-05-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 28